traitimtrongvang
Đại úy -
2 giờ trước (16:12)

a)

Vì \(M_{O_2} = 32 > M_{không\ khí} = 29\) nên O2 nặng hơn không khí. Do đó, càng lên cáo thì tỉ lệ của khí oxi trong không khí càng giảm.

b)

Vì trong không khí Oxi chỉ chiếm khoảng \(\dfrac{1}{5}\) thể tích, ngoài ra còn có khí Nito(khí không cháy được) và một số các khí khác làm ngăn cản sự cháy.

c) Do sử dụng máy nén oxi để cung cấp oxi cho những người này được tốt hơn.

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Trung úy -
3 giờ trước (15:24)

a) Khi cho cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh và đậy kín nút, ngọn lửa cây nến sẽ yếu dần đi rồi tắt. Nguyên nhân là vì khi nến cháy, lượng oxi trong bình giảm dần rồi hết, khi đó nến sẽ tắt đi.

 

b) Khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại là vì để không cung cấp tiếp khí oxi cho đèn. Khi oxi hết (giống như trường hợp trên), đèn sẽ tự tắt.

 

Bình luận (0)
nguyễn tuyết nhi
31 tháng 1 2018 lúc 20:39

nAl=0.81/27=0.03(mol)

nHCl= 2.19/36.5=0.06(mol)

2Al+ 6HCl-> 2AlCl3 + 3H2

Ban đầu : 0.03 : 0.06

P/ứ : 0.02<- 0.06-> 0.02-> 0.03

Sau p/ứ: 0.01 : 0: 0.02: 0.03

mAl dư = 0.01×27=0.27(g)

mAlCl3=0.02×133.5=2.67(g)

Bình luận (0)
nguyễn tuyết nhi
31 tháng 1 2018 lúc 20:40

HCl hết , Al dư

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Trung úy -
5 giờ trước (13:19)

https://newshop.vn/public/uploads/products/423/Boi-Duong-Hoc-Sinh-Gioi-Hoa-Hoc-8_L.jpg

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
19 giờ trước (23:06)

\(TC:\)

\(2Z+N=13\)

\(\Leftrightarrow N=13-2Z\)

\(Z< N< 1.52Z\)

\(\Leftrightarrow Z< 13-2Z< 1.52Z\)

\(\Leftrightarrow3.69< Z< 4.3\)

\(\Leftrightarrow Z=4\)

\(Vậy:p=e=Z=4\left(hạt\right)\)

\(N=13-2\cdot4=5\left(hạt\right)\)

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Trung úy -
19 giờ trước (23:05)

Tổng số hạt là 13 nên số e = số proton = [13/3] (lấy phần nguyên) = 4.

Như vậy số hạt notron = 13 - 2.4 = 5 hạt.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
19 giờ trước (23:07)

a) Tổng số hạt là 13 nên số e = số proton = [13/3] (lấy phần nguyên) = 4. Như vậy số hạt notron = 13 - 2.4 = 5 hạt.

Suy ra số khối A = N + Z = 5 + 4 = 9 (Be)

Bình luận (1)
traitimtrongvang
Đại úy -
19 giờ trước (22:56)

\(n_{CO}= n_{CO_2} = \dfrac{13,2}{44} = 0,3(mol)\)

Bảo toàn khối lượng :

\(m = m_{chất\ rắn} + m_{CO_2} - m_{CO} = 40 + 13,2 -0,3.28 = 44,8(gam)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
20 giờ trước (22:32)

\(n_{H_2} = \dfrac{8,96}{22,4} = 0,4(mol)\)

Bảo toàn nguyên tố với H : 

\(n_{HCl} = 2n_{H_2} = 0,4.2 = 0,8(mol)\)

Bảo toàn khối lượng: 

a = \(m_{muối} + m_{H_2} - m_{HCl} = 67 + 0,4.2 - 0,8.36,5 = 38,6(gam)\)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
20 giờ trước (22:27)

Bạn bổ sung thêm đề nhé.

Bình luận (1)
Trang Nguyễn
20 giờ trước (22:28)

cho a (g) hỗn hợp gồm 2 kim loại A  Và B  ( chưa rõ hóa trị ) tác dụng  hết với dung dịch thu đc 67g muối  . tính a

Bình luận (0)
Khánh Đan
Thượng tá -
21 giờ trước (21:18)

Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{N_2O}=x\left(mol\right)\\n_{O_2}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) (trong 12 gam hỗn hợp B)

⇒ 44x + 32y = 12 (1)

Theo đầu bài: dB/CH4 = 2,5

⇒ MB = 2,5.16 = 40 (g/mol)

\(\Rightarrow\dfrac{44x+32y}{x+y}=40\Leftrightarrow4x-8y=0\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_{N_2O}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\\V_{O_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kiều
Trung tá -
11 tháng 1 2018 lúc 10:41
Bình luận (0)
Phạm Tân
Tân binh -
11 tháng 1 2018 lúc 12:08

ta có số mol các chất

\(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=\dfrac{30}{98}=\dfrac{15}{49}\left(mol\right)\)

PTHH \(2Al+3H_2SO_4--->Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\)

theo đề 0,2 \(\dfrac{15}{49}\)

đã pứ 0,2 0,3

sau pứ 0 0,006 0,1 0,9

xác định chất dư \(\dfrac{0,2}{3}< \dfrac{15}{\dfrac{49}{3}}\)

vậy axit còn dư

b) \(V_{H_2}=0,9\cdot22.4=20,16\left(l\right)\)

c) \(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1\cdot342=34,2\left(g\right)\)

\(m_{H_2}=0,9\cdot2=0,18\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN