Xem chi tiết
bùi quyết tiến
20 giờ trước (11:02)

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin về các đề thi thử trên dgnl.olm.vn cho các bạn học sinh chuẩn bị thi THPTQG 2023. Đây là một nguồn tài liệu hữu ích để các bạn có thể ôn tập và đánh giá năng lực của mình trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, các bạn cần phải ôn tập đầy đủ và có phương pháp học tập hiệu quả. Chúc các bạn thành công trong kỳ thi sắp tới!

Bình luận (0)
Phùng Trung Hiếu
Xem chi tiết
Hắc Kiếm
Hôm qua lúc 21:55

ui tròi, sợ kiến thức tui giải hóa phải nhất quốc gia :)))

Bình luận (2)
Dominic
10 giờ trước (20:29)

Nt là cùng call chỗ mik ồn lắm

Bình luận (0)
nguyenhahaithien
Xem chi tiết
HaNa
23 giờ trước (8:04)

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{RO}=2x\\n_{Fe_2O_3}=x\end{matrix}\right.\)

Theo đề:

\(R.2x+56.2x=31,56\)

\(\Rightarrow2x.R=31,56-112x\)

Mặt khác: \(2x.\left(R+16\right)+160x=36,36\)

\(\Leftrightarrow2xR+32x+160x=36,6\Leftrightarrow31,56-112x+32x+160x=36,36\)

=>  x = 0,06

\(\Rightarrow R=\dfrac{31,56-112.0,06}{2.0,06}=207\)

Vậy kim loại R là Pb (chì).

Bình luận (0)
Minh hiếu 123
Xem chi tiết
Minh hiếu 123
Xem chi tiết
Thắng Phạm Quang
26 tháng 5 lúc 15:03

\(S=\dfrac{53}{250}\cdot100=21,2\left(g\right)\\ C_{\%}=\dfrac{53}{53+250}\cdot100\%=17\%\)

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
26 tháng 5 lúc 14:34

\(S=\dfrac{53}{250}\cdot100=0,212\left(g\right)\\m_{dd}=53+250=303\left(g\right)\\ C_{\%}=\dfrac{53}{303}\cdot100\%=17\%\)

Bình luận (1)
Dominic
Hôm qua lúc 18:59

`S_{Na_2CO_3}` = `53/250` . 100 = 21,2g

`C%` = `53/{53 + 250}` . 100`%` = 17,492`%`

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Song Thư
25 tháng 5 lúc 17:00

\(b,\)

\(YO\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Y hóa trị \(II\) 

\(YO_2\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Y hóa trị \(IV\)

\(YH_3\)

H hóa trị I \(\Rightarrow\) Y hóa trị \(III\)

\(Y_2O\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Y hóa trị I

\(Y_2O_5\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Y hóa trị \(V\)

\(c,\)

\(Z_2O_7\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Z hóa trị \(VII\)

\(ZO_3\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Z hóa trị \(VI\)   

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
25 tháng 5 lúc 16:54

loading...  Câu b,c

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Song Thư
25 tháng 5 lúc 16:51

\(XO\) 

\(O\) hóa trị II

\(\Rightarrow X\) hóa trị II

\(XO_2\)

\(O\) hóa trị II

\(\Rightarrow\) \(X\) hóa trị \(IV\)

\(XH_4\)

\(H\) hóa trị I

\(\Rightarrow X\) hóa trị \(IV\)

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
25 tháng 5 lúc 16:49

loading...  

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
25 tháng 5 lúc 16:47

loading...  Câu g

Bình luận (0)
Song Thư
25 tháng 5 lúc 16:48

Mình làm rồi á bạn ơi, xem lại nha.

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Song Thư
25 tháng 5 lúc 16:47

\(f,\)

\(Mg\left(NO_3\right)_2\)

\(KNO_3\)

\(g,\)

\(BaHPO_4\)

\(Na_2HPO_4\)

\(h,\)

\(KH_2PO_4\)

\(Ca\left(H_2PO_4\right)_2\)

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
25 tháng 5 lúc 16:45

loading...  Câu f

Bình luận (0)
POP POP
25 tháng 5 lúc 16:47

\(KH_2PO_4\\ Ca\left(H_2PO_4\right)_2\)

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Song Thư
25 tháng 5 lúc 16:45

\(e,\)

\(Na_3PO_4\)

\(AlPO_4\)

\(FePO_4\) hay \(Fe_3\left(PO_4\right)_2\)

\(Ba_3\left(PO_4\right)_2\)

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
25 tháng 5 lúc 16:41

loading...  Câu e

Bình luận (0)
POP POP
25 tháng 5 lúc 16:42

Nãy bạn Song Thư có làm rồi em, ở phần câu d bạn ghi câu e rồi đó em

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
POP POP
25 tháng 5 lúc 16:38

\(Ag_2SO_4\\ CaSO_4\\ Al_2\left(SO_4\right)_3\\ FeSO_4hoặc.Fe_2\left(SO_4\right)_3\)

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
25 tháng 5 lúc 16:34

loading...  Câu d

Bình luận (0)
Song Thư
25 tháng 5 lúc 16:40
Bình luận (1)

Khoá học trên OLM (olm.vn)