phương note
8 giờ trước (21:41)

á lộn bên trái nhé

Bình luận (0)
Maximilian
9 giờ trước (20:41)

1cm3 kim loại nặng là:

22,4 : 3,2 = 7 (g)

4,5cm3 kim loại nặng là:

7 x 4,5 = 31,5 (g)

Đáp số: 31,5g

Bình luận (0)
nguyễn phương liên
9 giờ trước (20:42)

Bài giải

1cm3 kim loại nặng là:

22,4 : 3,2 = 7 (g)

4,5cm3 kim loại nặng là:

7 x 4,5 = 31,5 (g)

Đáp số: 31,5g.

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
9 giờ trước (20:42)

1 cm³ kim loại thì cân nặng là :

       22,4:3,2=7( g )

Một khối kim loại cùng chất có thể tích là 4,5 cm³ thì cân nặng là :

        7×4,5=31,5 ( g )

              Đáp số : Khối kim loại cùng chất có thể tích 4,5cm^3  31,5 gam.

Bình luận (0)
Maximilian
9 giờ trước (20:30)

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

120 : 2 = 60 (m)

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

(60 + 10) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

(60 – 10) : 2 = 25 (m)

(hoặc 60 – 35 = 25)

Diện tích mảnh đất đó là:

35 x 25 = 875 (m2)

Đáp số: 875m2 

Bình luận (0)
nguyễn phương liên
9 giờ trước (20:35)

Bài giải 

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

120 : 2 = 60( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

( 60 + 10 ) : 2 = 35 ( m )

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

35 - 10 = 25 ( m )

Diện tích mảnh đất đó là :

35 x 25 = 875 ( m)

Đáp số : ......

Bình luận (0)
_Jun(준)_
9 giờ trước (20:25)

Giải

a) Chu vi bánh xe là :

0,75 x 3,14 = 2,355(m)

b)Quãng đường người đi xe đáp đi là :

2,355 x 10 = 23,55(m)

Đáp số : a) 2,355 m      b) 23,55 m

Bình luận (0)
😈 Khanhtranpro 😈
9 giờ trước (20:22)

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 chữ số

Từ trang 10 đến trang 99 có: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 số

Từ trang 100 đến trang 250 có : (250 - 100) : 1 + 1 = 151 số

Người ta dùng số chữ số để đánh dấu 250 trang là :

(9 x 1) + (90 x 2) + (151 x 3) = 642 chữ số

                                           Đ/S : 642 chữ số

Bình luận (0)
Hà Thi Hương
_Jun(준)_
9 giờ trước (20:09)

Giải

Chiểu rộng bể nước là:

1,8 x \(\dfrac{2}{3}\)= 1,2 (m)

Thể tích bể nước là:

1,8 x 1,2 x 1,5 = 3,24 (m3) = 3240 (lít)

Đáp số a) 3,24 m3

               b) 3240 lít nước

 

Bình luận (0)
💢 ~ Kẹo Đắng ~ 💢
9 giờ trước (20:12)

Chiều rộng bể nước là :

1,8 x 2/3 = 1,2 (m)

Thể tích bể là :

1,8 x 1,2 x 1,5 = 3,24 ( m3)

3,24 m3 = 3240 lít

        Đ/S : a) 3,24 m3

                  b) 3240 lít.

Bình luận (0)
Đỗ Minh Châu
9 giờ trước (20:21)

           Bài giải:

Chiểu rộng bể nước là:

1,8 x \(\dfrac{2}{3}\) = 1,2 (m)

Thể tích bể nước là:

1,8 x 1,2 x 1,5 = 3,24 (m3) = 3240 (lít)

Đáp số a) 3,24 m3

               b) 3240 lít nước

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
9 giờ trước (19:54)

nói luôn kết quả hay là phải giải thích bạn?

Bình luận (0)
💢 ~ Kẹo Đắng ~ 💢
12 giờ trước (17:31)

a) 2 tấn 77 kg = 2,077 tấn ; 7m 8dm = 7,8 m

b) 8m3 375m3 = 8,375m3 ; 15 ha = 0,15 km2

Bình luận (0)
😈 Khanhtranpro 😈
9 giờ trước (20:08)

$a) 2 tấn 77 kg = 2,077 tấn ; 7m 8dm = 7,8 m$

$b) 8m3 375m3 = 8,375m3 ; 15 ha = 0,15 km$

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
12 giờ trước (17:06)

$7007dm^3=7,003m^3\\17,05m^2=17m^2 5dm2

Vì `1m^3=1000dm^3`

`1m^2=100dm^2`

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
12 giờ trước (17:08)

$7007dm^3=7,003m^3\\17,05m^2=17m^2 5dm^2$

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
12 giờ trước (17:10)

7007dm= 7,007m3

17,05m= 17m5dm2

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN