Bánh Đậu Xanh
3 giờ trước (15:57)

answer-reply-image

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)

a) Phòng đó chứa số mét khối không khí là :

          7 x 5 x 3,5 = 122,5 (m3)

b) Không khí chứa trong phòng nặng số ki - lô - gam là :

         1,29 x 122,5 = 158,025 (kg)

                              Đ/S :..........

 

Bình luận (2)
dương
7 giờ trước (11:38)

jklfdj

Bình luận (0)
Nguyễn Vũ Ái Nhân
13 giờ trước (5:57)

Độ dài cạnh AC là 24x2/3=16(cm)

Diện tích tam giác ABC là: 24 x 16 :2= 192(cm2)

                                                           đ/s: 192cm2

Bình luận (0)
Đinh Gia Khánh
22 giờ trước (21:13)

Trả lời giúp mình với mình đang cần(mình cảm ơn trước)

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Anh
21 giờ trước (21:20)

Bạn phải vẽ hình hoặc ghi kích thước hình vẽ ra nhé

 

Bình luận (0)

5,74 dm2 = 5 dm2 74 cm2

Bình luận (2)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 giờ trước (19:50)

a) Thể tích bể nước là:

\(V=4\cdot3\cdot0.5=6\left(m^3\right)=6000dm^3=6000l\)

Vậy: Bể có thể chứa được 6000l

Bình luận (0)
NLT MInh
23 giờ trước (19:52)

Nếu bể không có nước, mở vòi chảy vào mỗi phút được 80 l thì sau : 6000/80=75(phút)

Bình luận (0)
Pham Ngoc Ky Duyen
8 giờ trước (10:54)

 bể không có nước thì mở vòi chảy vào mỗi phút được     80lít  thì 6000:80=75 (phút)

Bình luận (0)
Trúc Giang
23 giờ trước (19:40)

Chu vi mặt đáy là:

\(C=\left(9+7\right).2=32\left(cm\right)\)

Diện tích xung quanh là:

\(S_{xq}=2.4,5.\left(9+7\right)=25\left(cm^2\right)\)

Diện tích toàn phần là

\(S_{tp}=S_{xq}+2.9.7=25+2.9.7=151\left(cm^2\right)\)

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

\(V=9.7.4,5=283,5\left(cm^3\right)\)

 

 

Bình luận (1)
Pham Ngoc Ky Duyen
8 giờ trước (11:05)

Diện tích xung quanh là:

(9 + 7) x 2 x 4,5 = 72(cm2)

Diện tích toàn phần là:

9 x 7 x 2 + 72 = 198 (cm2)

thể tích của hình hộp chữ nhật là 

9 x 7 x 4,5 = 283,5 (cm3)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Hôm qua lúc 19:16

5 dm3 36cm3 = ...5036.cm3

  
Bình luận (0)
NLT MInh
Hôm qua lúc 19:16

5036 cm3

nhé

Bình luận (0)

Sau khi kho 1 chuyển 3/8 số lương thực sang kho 2 thì 2 kho bằng nhau, suy ra kho 1 có số lương thực là 8 phần và kho 2 có số phần lương thực là 2 phần.

Vậy số lương thực ở kho 1 có là:

72 : ( 8 + 2 ) x 8 = 57,6 ( tấn )

Số lương thực ở kho 2 có là:

72 – 57,6 = 14,4 ( tấn )

                Đáp số: Kho1 : 57,6 tấn ; kho 2: 14,4 tấn

Bình luận (0)
Pham Ngoc Ky Duyen
4 giờ trước (14:29)

Trên BC lấy E sao cho BE=1/3BC. Trên AB lấy D sao cho BD=1/3AB.Trên AC lấy G sao cho GC=1/3AC. Tính S tứ giác ADEG

dịch ra đừng viết tắt nha

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN