Chanh Xanh
22 phút trước

7.B

8.C

Bình luận (1)
Mr_Johseph_PRO
20 phút trước

7D

8C

Bình luận (2)
Chanh Xanh
10 phút trước

b bạn nhé

Bình luận (1)
Phuong Do
60 phút trước

tra lời nhanh nha mọi người

Bình luận (0)
ILoveMath
1 giờ trước (16:22)

A

Bình luận (1)
Chanh Xanh
1 giờ trước (16:23)

A

Bình luận (0)
Võ Ngọc Tuyết Như
1 giờ trước (16:24)

Câu A nhé

Bình luận (0)
ng.nkat ank
2 giờ trước (15:53)

a) Không những bạn Sơn học toán giỏi mà còn học tiếng việt cũng rất giỏi

b) Tuy chúng em còn nhỏ tuổi nhưng chúng em quyết làm những công việc có ích như môi trường

Bình luận (3)
S - Sakura Vietnam
2 giờ trước (15:53)

Ban Sơn học toán giỏi và bạn ấy học Tiếng Việt cũng rất giỏi.

 Tuy chúng em còn nhỏ tuổi nhưng chúng em quyết làm những công việc có ích lợi cho môi trường.

Bình luận (1)
AnnieLee
2 giờ trước (15:50)

Hiệu `1/4` số bé

Hiệu 1 phần, số bé 4 phần thì số lớn có số phần là

`1+4=5`(phần)

Tổng số phần bằng nhau là:

`4+5=9`(phần)

Số bé là:

`15,5:9xx4≃6,9`

Số lớn là

`15,5-6,9=8,6`

Đ/S...

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 giờ trước (14:55)

Theo đề, ta có: 

\(\left\{{}\begin{matrix}a-b=27.8\\3a-4b=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}4a-4b=111.2\\3a-4b=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=112.2\\b=112.2-27.8\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
2 giờ trước (14:57)

Gọi số thứ nhất là a

Số thứ hai là \(a\times3:4=a\times\dfrac{3}{4}\)

Ta có hiệu 2 số là 27,8

\(\Rightarrow a-a\times\dfrac{3}{4}=27,8\\ \Rightarrow\dfrac{1}{3}\times a=27,8\\ \Rightarrow a=83,4\)

Vậy số thứ nhất là 83,4

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 giờ trước (13:57)

Trong 3h15' đi được:

\(36.4\cdot3.25=118.3\left(km\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
3 giờ trước (14:00)

Đổi \(3h15'=3\dfrac{15}{60}h=3,25h\)

Vậy 3h15p xe đi đc \(36,4\cdot3,25=118,3\left(km\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)