Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Mon an
2 giờ trước (18:37)

Háo hức quá anh

Bình luận (0)
Bùi Đăng Quang
2 giờ trước (18:40)

sự kiện hay quá

mà lại đúng môn tủ nè

Bình luận (0)
Đinh Hải Tùng
2 giờ trước (18:41)

Hồi hộp , căng thẳg

Bình luận (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật là \(\dfrac{76}{2}=38\left(m\right)\)

Gọi chiều dài ban đầu của hình chữ nhật là x(m)

(Điều kiện: x>0)

Chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật là 38-x

Chiều dài của hình chữ nhật khi giảm đi 5m là x-5(m)

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là:

\(\left[x\cdot\left(38-x\right)\right]\left(m^2\right)\)

Diện tích lúc sau của hình chữ nhật là: \(\left(x-5\right)\left(38-x\right)\left(m^2\right)\)

Diện tích lúc sau giảm đi 65m2 nên ta có:

\(x\left(38-x\right)-\left(x-5\right)\left(38-x\right)=65\)

=>\(\left(38-x\right)\left(x-x+5\right)=65\)

=>\(5\cdot\left(38-x\right)=65\)

=>\(38-x=\dfrac{65}{5}=13\)

=>x=25(nhận)

Diện tích lúc đầu là:

\(25\cdot\left(38-25\right)=25\cdot13=325\left(m^2\right)\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
2 phút trước

Nửa chu vi:

76 : 2 = 38 (m)

Chiều rộng là:

65 : 5 = 13 (m)

Chiều dài ban đầu là:

38 - 13 = 25 (m)

Diện tích ban đầu:

25 × 13 = 325 (m²)

Bình luận (0)

18 con chiếm phần trăm số lượng con gà là:

90% - 75%=15% (số gà)

Số con gà nhà Yến nuôi:

18: 15% = 120 (con)

Số con vịt nhà Yến nuôi:

120 x 75% = 90 (con)

Lúc đầu đàn gia cầm nhà Yến có tất cả:

120 + 90 = 210 (con)

Đ.số: 210 con

Bình luận (0)
Nguyễn Thu 	Phương
Xem chi tiết
Bùi Đăng Quang
1 giờ trước (19:10)

Gọi độ dài ban đầu của mỗi tấm vải là x mét.

Theo thông tin trong câu đề bài, sau khi cắt đi 1/9 tấm vải thứ nhất, 3/7 tấm vải thứ hai và 1/3 tấm vải thứ ba, phần còn lại của ba tấm vải bằng nhau.

Phần còn lại của tấm vải thứ nhất sau khi cắt là (1 - 1/9) * x = 8/9 * x.
Phần còn lại của tấm vải thứ hai sau khi cắt là (1 - 3/7) * x = 4/7 * x.
Phần còn lại của tấm vải thứ ba sau khi cắt là (1 - 1/3) * x = 2/3 * x.

Vì phần còn lại của ba tấm vải bằng nhau, ta có phương trình:
8/9 * x = 4/7 * x = 2/3 * x

Để giải phương trình này, ta có thể sử dụng phương pháp tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của các tử số và mẫu số.

UCLN(8, 9) = 1
UCLN(4, 7) = 1
UCLN(2, 3) = 1

Do đó, ta có thể rút gọn phương trình thành:
(8/9) * x = (4/7) * x = (2/3) * x

Ta có thể lấy bất kỳ giá trị nào của x để làm đơn vị đo độ dài. Ví dụ, ta có thể lấy x = 63 (là bội số chung nhỏ nhất của 9, 7 và 3).

Vậy mỗi tấm vải dài 63 mét.

Bình luận (5)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 giờ trước (19:14)

Gọi độ dài tấm vải thứ nhất, tấm vải thứ hai và tấm vải thứ ba lần lượt là a(m),b(m),c(m)

(Điều kiện: a>0; b>0; c>0)

Khi cắt đi 1/9 tấm vải thứ nhất thì độ dài còn lại là \(\dfrac{8}{9}a\)

Khi cắt đi 3/7 tấm vải thứ hai thì độ dài còn lại là \(\left(1-\dfrac{3}{7}\right)b=\dfrac{4}{7}b\)

Khi cắt đi 1/3 tấm vải thứ ba thì độ dài còn lại là:

\(c\left(1-\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{2}{3}c\)

Nếu cắt đi 1/9 tấm vải thứ nhất, 3/7 tấm vải thứ hai và 1/3 tấm vải thứ ba thì độ dài còn lại của ba tấm vải bằng nhau nên ta có:

\(\dfrac{8}{9}a=\dfrac{4}{7}b=\dfrac{2}{3}c\)

=>\(\dfrac{a}{\dfrac{9}{8}}=\dfrac{b}{\dfrac{7}{4}}=\dfrac{c}{\dfrac{3}{2}}\)

Tổng độ dài của ba tấm vải là 105m nên ta có: 

a+b+c=105

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{a}{\dfrac{9}{8}}=\dfrac{b}{\dfrac{7}{4}}=\dfrac{c}{\dfrac{3}{2}}=\dfrac{a+b+c}{\dfrac{9}{8}+\dfrac{7}{4}+\dfrac{3}{2}}=\dfrac{105}{\dfrac{35}{8}}=105\cdot\dfrac{8}{35}=24\)

=>\(a=24\cdot\dfrac{9}{8}=27;b=24\cdot\dfrac{7}{4}=42;c=24\cdot\dfrac{3}{2}=36\)

Vậy: Độ dài của ba tấm vải lần lượt là 27m;42m;36m

Bình luận (1)
Nguyễn Thu 	Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 giờ trước (19:10)

Bài 2:

\(1,2:10=0,12\)

\(4,6:1000=0,0046\)

\(781,5:100=7,815\)

\(15,4:100=0,154\)

\(45,82:10=4,582\)

\(15632:1000=15,632\)

bài 3:

Chiều rộng vườn là:

\(\dfrac{789.25}{38.5}=20.5\left(m\right)\)

Độ dài xung quanh vườn là:

20,5-3,2=17,3(m)

bài 1:

loading...

loading...

loading...

Bình luận (0)
Hoàng Kim Nhung
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 giờ trước (19:01)

Cách 1: \(3\cdot x\cdot5=3,45\)

=>\(3\cdot x=3,45:5=0,69\)

=>\(x=\dfrac{0.69}{3}=0.23\)

Cách 2: \(3\cdot x\cdot5=3,45\)

=>\(x\cdot\left(3\cdot5\right)=3,45\)

=>\(x\cdot15=3,45\)

=>\(x=\dfrac{3.45}{15}=0.23\)

Bình luận (0)
Bùi Đăng Quang
1 giờ trước (19:05)

Để giải phương trình 3x * 5 = 3.45, chúng ta có thể sử dụng hai cách sau:

Cách 1: Chia cả hai vế của phương trình cho 15 (3 * 5) để tìm giá trị của x:
(3x * 5) / 15 = 3.45 / 15
x = 3.45 / 15
x ≈ 0.23

Cách 2: Đưa phương trình về dạng x = …
3x * 5 = 3.45
15x = 3.45
x = 3.45 / 15
x ≈ 0.23

Vậy giá trị của x là x ≈ 0.23.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 giờ trước (18:49)

Đặt \(A=\dfrac{1}{2020}+\dfrac{2}{2020}+...+\dfrac{2018}{2020}+\dfrac{2019}{2020}\)

Số số hạng trong dãy số A là:

\(\dfrac{\left(2019-1\right)}{1}+1=2019-1+1=2019\left(số\right)\)

Tổng của dãy số A là:

\(\dfrac{2019\cdot\dfrac{\left(2019+1\right)}{2}}{2020}=\dfrac{2019\cdot\dfrac{2020}{2}}{2020}=\dfrac{2019}{2}\)

Bình luận (0)
NgThanhTruc🛒
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 giờ trước (18:25)

a: \(x\cdot3\cdot5=2,7\)

=>\(x\cdot15=2,7\)

=>\(x=2,7:15=0,18\)

b: \(1,2:x\cdot4=20\)

=>\(1,2:x=20:4=5\)

=>\(x=1,2:5=0,24\)

Bình luận (0)
Quốc Tuấn Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 giờ trước (18:24)

Sửa đề: \(x\cdot0,25+5,42=24,42\)

=>\(x\cdot0,25=24,42-5,42=19\)

=>\(x=19:0,25=19\cdot4=76\)

Bình luận (0)
Phạm Khánh Duy
2 giờ trước (18:25)

                                               X x 0,25 = 24,42 - 5,42

                                               X x 0,25 = 19

                                               X            =19 : 0,25

                                               X            =76

Bình luận (0)