Nhưn Ngốc Nghếch
5 tháng 4 lúc 16:16

     Câu 9: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng có giá trị sản xuất công nghiệp là.

     A. Từ 9 - 40 tỉ đồng 

     B. Dưới 9 nghìn tỉ đồng 

     C. Trên 120 nghìn tỉ đồng 

     D. Từ trên 40 - 120 nghìn tỉ đồng

Bình luận (1)
Nhưn Ngốc Nghếch
5 tháng 4 lúc 16:05

     Câu 3: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật độ dân số cao nhất nước ta?

      A. Tây Nguyên 

      B. Duyên hải Nam Trung Bộ 

      C. Đồng bằng sông Cửu Long

      D. Đồng bằng sông Hồng

 

Bình luận (1)
Minh Nguyệt
5 tháng 4 lúc 16:06

     Câu 3: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật độ dân số cao nhất nước ta?

      A. Tây Nguyên 

      B. Duyên hải Nam Trung Bộ 

      C. Đồng bằng sông Cửu Long

      D. Đồng bằng sông Hồng

Bình luận (1)
Thảo Thu
5 tháng 4 lúc 16:11

D

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
30 tháng 3 lúc 21:39

Tây Nguyên có mức độ tập trung công nghiệp thấp là do những hạn chế về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, lao động, thị trường, cơ sở vật chất.

Bình luận (1)
nguyễn phương liên
31 tháng 3 lúc 6:32

Trả lời :

Tây Nguyên có mức độ tập trung công nghiệp thấp là do những hạn chế về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, lao động, thị trường, cơ sở vật chất.

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
24 tháng 3 lúc 19:25

23. A

Bình luận (0)
Tú Đụ
24 tháng 3 lúc 19:39

đáp án là A

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
24 tháng 3 lúc 19:26

7. B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN