Khang Lam
Xem chi tiết
Linh Phan
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
29 tháng 11 lúc 14:21

Trước ngày 6/3/1946: Hòa hoãn với quân Tưởng, đánh Pháp

Từ sau ngày 6/3/1946: Hòa hoãn với Pháp, đánh Tưởng

Bình luận (0)
Nhi Quỳnh
Xem chi tiết
Phan Quỳnh
Xem chi tiết
Tran Ngoc Khoa
Xem chi tiết
Phan Quỳnh
Xem chi tiết
daothikimanh
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
10 tháng 11 lúc 17:51

: Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1979:

A. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.     

B. Đối đầu căng thẳng,

C. Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.                 

D. Mời gọi gia nhập ASEAN

Bình luận (6)
daothikimanh
Xem chi tiết
Trần Minh Tú
Xem chi tiết
Film Review
Xem chi tiết