Đạt Hoàng Tấn
7 tháng 5 lúc 23:12

Khối nào của máy tăng âm quyết định cường độ âm thanh phát ra loa?

A. Khối mạch khuếch đại công suất.

B. Khối mạch âm sắc.

C. Khối mạch khuếch đại trung gian.

D. Khối mạch trên khuếch đại.

Bình luận (0)
Maximilian
7 tháng 5 lúc 23:08

Măc nối tiếp hai bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình sao.

   
Bình luận (1)
Đạt Hoàng Tấn
7 tháng 5 lúc 23:13

Măc nối tiếp 3 bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình sao.

Bình luận (1)
Hum Pham
Đỗ Thanh Tuyến
7 tháng 5 lúc 10:14

undefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN