minh trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
9 giờ trước (14:52)

Chọn B

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
8 giờ trước (15:59)
\(y'=\dfrac{-m^2-5}{\left(x-m\right)^2}< 0\) \(\Rightarrow\) hàm nghịch biến trên các khoảng xác định\(\Rightarrow\) Hàm đạt min trên [0;1] bằng -7 khi:\(\left\{{}\begin{matrix}\left[{}\begin{matrix}m>1\\m< 0\end{matrix}\right.\\f\left(1\right)=-7\\\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left[{}\begin{matrix}m>1\\m< 0\end{matrix}\right.\\\dfrac{m+5}{1-m}=-7\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow m=2\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
minh trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
9 giờ trước (14:32)

\(y'=\dfrac{14}{\left(x-2\right)^2}>0;\forall x\ne2\)

\(\Rightarrow\) Hàm đồng biến trên các khoảng \(\left(-\infty;2\right)\) và \(\left(2;+\infty\right)\)

Bình luận (0)
minh trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
9 giờ trước (14:34)

\(y'=3x^2+6x=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) Hàm đồng biến trên các khoảng \(\left(-\infty;-2\right)\) và \(\left(0;+\infty\right)\)

Hàm nghịch biến trên \(\left(-2;0\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 giờ trước (14:22)

Chọn C

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Trinh
Xem chi tiết
Đỗ Quyên
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
12 giờ trước (11:26)

Em cảm ơn cô vì lời chúc ạ . Và chúc tất cả mọi người trong hoc24 cố gắng sẽ đc phần quà top tháng nha , chắc mọi người cũng sắp thi hết học kì 1 rồi chúc mọi người có 1 kết quả tuyệt đối . vui

Bình luận (0)
Đức Minh
12 giờ trước (11:34)

Chúc mừng các bạn nhaa!!

đặc biệt là Anime kn nhá :D <33

Bình luận (1)
Van Toan
12 giờ trước (11:46)

chúc các bạn có thành tích xuất sắc trong tháng 11 nha và được những phần quà xứng đáng với thành tích của bạn

Bình luận (0)
Ngọc Hưng
Xem chi tiết
Minh Nguyệt
Xem chi tiết
17.\(log_a\dfrac{a}{bc}=log_aa-log_a\left(bc\right)=log_aa-\left(log_ab+lo_ac\right)\)\(=1-\left(2+3\right)=-4\)18.\(log_a\left(a^3b^2\sqrt{c}\right)=log_aa^3+log_ab^2+log_a\sqrt{c}\)\(=3log_aa+2log_ab+\dfrac{1}{2}log_ac=3+2.3+\dfrac{1}{2}.\left(-1\right)=8\)19.\(log_{27}\left(\dfrac{\sqrt{x}}{y}\right)^3=3log_{3^3}\left(\dfrac{\sqrt{x}}{y}\right)=3.\dfrac{1}{3}log_3\left(\dfrac{\sqrt{x}}{y}\right)\)\(=log_3\sqrt{x}-log_3y=\dfrac{1}{2}log_3x-log_3y=\dfrac{\alpha}{2}-\beta\)20.\(\log_{\sqrt{a}}(a...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
21.\(y'=\dfrac{\left(2+2019^x\right)'}{\left(2+2019^x\right).\ln2019}=\dfrac{2019^x.\ln2019}{\left(2+2019^x\right).\ln2019}=\dfrac{2019^x}{2+2019^x}\)22.Do \(\dfrac{\sqrt{3}}{3}< \dfrac{\sqrt{2}}{2}\) mà \(a^{\frac{\sqrt{3}}{3}}>a^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\) \(\Rightarrow0< a< 1\)Do \(\dfrac{3}{4}< \dfrac{4}{5}\) mà \(\log_b\dfrac{3}{4}< \log_b\dfrac{4}{5}\Rightarrow b>1\)Vậy \(0< a< 1,b>1\)23.Hàm đồng biến trên R khi:\(a^2-3a+3>1\Leftrightarrow a^2-3a+2>0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}a< 1\\a>2\en...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nam Nguyễn
Xem chi tiết
Thầy Đức Anh
30 tháng 11 lúc 7:34

Câu này thiếu đề bạn nhé.

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
Xem chi tiết
Thầy Đức Anh
30 tháng 11 lúc 8:27
\(f\left(1\right)-f\left(0\right)=\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}dx\)\(=\int_0^1\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)dx\)\(=\left(\dfrac{2}{3}.\left(x+1\right)^{\dfrac{3}{2}}+\dfrac{2}{3}.\left(x\right)^{\dfrac{3}{2}}\right)|_0^1\)\(=\dfrac{2}{3}\left(2^{\dfrac{3}{2}}+1\right)-\dfrac{2}{3}\)\(=\dfrac{2}{3}\left(\sqrt{8}+1\right)-\dfrac{2}{3}=\dfrac{4\sqrt{2}}{3}\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)