Hà Đức Thọ
Xem chi tiết

Sau khi tham khảo ý kiến từ Quản lí Hoc24.vn - Thầy Hà Đức Thọ. Nhiệm kì này sẽ có 1 vài điểm đặc biệt sau:

1. Các bạn TV khác vẫn tiếp tục đăng kí ứng tuyển CTV vào link form sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0EMqA4MeCKs1x-b8R9dbpAocIHtXO-4t_G16JRLDspiDJxA/viewform

GV và QL sẽ kiểm duyệt đơn đăng kí thêm 2 lần nữa vào đầu tháng 3 và đầu tháng 4, nếu các bạn đăng kí mới tích cực sẽ được xem xét và chọn làm CTV nhiệm kì 23. 

2. Các bạn sau khi trở thành CTV nhiệm kì 23, tiếp tục hoạt động và vẫn nhận thưởng nhiệm kì như các CTV từ đầu kì khác.

Bình luận (1)
Kiều Vũ Linh
20 tháng 2 lúc 17:35

Chúc mừng các CTV nhiệm kỳ 23 trong danh sách lần này nhé 😂

Bình luận (0)
HaNa
20 tháng 2 lúc 18:09

Chúc mừng mng nhaaa :>

Bình luận (0)
bánh mì que
Xem chi tiết
bánh mì que
Xem chi tiết
Nguyễn Đoàn Cẩm Tú
Xem chi tiết
neverexist_
Xem chi tiết
gấu béo
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Bùi Thục Nhi
Xem chi tiết
Khánh Đan
24 tháng 1 lúc 14:25

Gọi CTPT chung của 2 anken là CnH2n

mCH4 = 14,48 - 10,08 = 4,4 (g)

⇒ nCH4 = 0,275 (mol) = 2/3nX

⇒ nCnH2n = 0,1375 (mol)

\(\Rightarrow M_{C_nH_{2n}}=\dfrac{10,08}{0,1375}=73,3\left(g/mol\right)\)

⇒ n = 5,2

Mà 2 anken kế tiếp nhau.

→ C5H10 và C6H12

Bình luận (0)