Từ phổ - Đường sức từ - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây: 1 điểm luôn luôn tăng luôn luôn giảm luân phiên tăng, giảm luôn luôn không đổi Khi nào thì dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều? * 1 điểm Nam châm đang chuyển động thì dừng lại Cuộn dây đang quay thì dừng lại Số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm . Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện? * 1 điểm Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực của nam châm Nam châm điện và sợi dây nối nam châm với đèn Cuộn dây dẫn và nam châm Cuộn dây dẫn và lõi sắt Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì: * 1 điểm từ trường trong lòng cuộn dây tăng số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng từ trường trong lòng cuộn dây không biến đổi số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm Trong máy phát điện xoay chiều, rôto hoạt động như thế nào khi máy làm việc? * 1 điểm Luôn đứng yên Chuyển động đi lại như con thoi. Luôn quay tròn quanh một trục theo một chiều. Luân phiên đổi chiều quay. Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều? * 1 điểm Không còn tác dụng từ. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi. Tác dụng từ giảm đi. Lực từ đổi chiều. Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ: 1 điểm tăng 2 lần. tăng 4 lần. giảm 2 lần. không tăng, không giảm. Trên cùng một đường dây tải đi cùng một công suất điện, với cùng một hiệu điện thế, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì nhiệt sẽ: * 1 điểm tăng 2 lần. giảm 2 lần. tăng 4 lần. giảm 4 lần Để giảm hao phí vì nhiệt trên đường dây truyền tải điện ta thực hiện như thế nào? * 1 điểm Tăng hiệu điện thế ở 2 đầu dây. Giảm điện trở của dây. Giảm hiệu điện thế và tăng điện trở của dây. Tăng hiệu điện thế và giảm điện trở của dây Trên cùng một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới một hiệu điện thế xác định, nếu dùng dây dẫn có đường kính tiết diện giảm đi một nửa thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ thay đổi như thế nào? 1 điểm Tăng lên 2 lần. Tăng lên 4 lần. Giảm đi 2 lần. Giảm đi 4 lần. Trên một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới hiệu điện thế 100 000V. Phải dùng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây này là bao nhiêu để công suất hao phí vì nhiệt giảm đi hai lần? 1 điểm 200 000V 400 000V 141 000V 50 000V Máy biến thế dùng để: 1 điểm giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu? 1 điểm 120V 4033V 4800V 12V Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp là 8400 vòng, cuộn thứ cấp là 4200 vòng. Biết hiệu điện thế hai đầu của cuộc sơ cấp là 220 V. Tính hiệu điện thế hai đầu cuộc thứ cấp ? * 1 điểm 160 363 V 110V 440V 550V Một máy biến thế, cuộn sơ cấp có 2 000 vòng được nối với hiệu điện thế xoay chiều 220 V. Tính số vòng dây của cuộn thứ cấp để khi nối cuộn thứ cấp với một bóng đèn 6V thì đèn sáng đúng định mức. 1 điểm 73 333 vòng 55 vòng 12 vòng 0.66 vòng 1 câu trả lời

1) Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng

a) Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn. b) Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn. c) Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. d) Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. 2) Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín? a) Mắc xen vào cuộn dây dẫn một chiếc pin b) Dùng một nam châm mạnh đặt gần đầu cuộn dây c) Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây. d) Cho một cực của nam châm chạm vào cuộn dây dẫn. 3)Làm cách nào để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp? a) Nối hai đầu đinamô với hai cực của một acquy b)Cho bánh xe đạp cọ xát mạnh vào núm đinamô c) Làm cho cuộn dây quay d) Cho xe đạp chạy nhanh trên đường. 4) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ ta quan sát thấy gí? a) Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đặt gần nam châm. b) Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đặt trong từ trường của nam châm c) Dòng điện xuất hiện khi nam châm quay trong từ trường của nam châm d) Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi cuộn dây chạm vào nam châm 5)Trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng? a) Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn. b) Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi. c) Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi. d) Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh. mong các bạn giúp mình
0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.