Chương IV - Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

TOPIC GIẢI ĐỀ TOÁN BÌNH DƯƠNG

Mặc dù đề toán Bình Dương cũng nhiều nguồn giải nhưng mình vẫn đăng lên các bạn tham khảo nhé!

Các bạn tiếp tục giải dưới topic này nhé!

Mình sẽ nhờ CTV Toán hỏi lại tại sao làm thế ấy! ^^

Link đề: https://hoc24.vn/de-thi-thu/de-tuyen-sinh-vao-10-mon-toan-so-gd-dt-binh-duong-nam-hoc-2020-2021.3244/

Lưu ý chỉ nhận đáp án là ảnh tự viết hoặc là dùng bảng mã công thức hoc24.vn.

Thời gian làm: 21h35' 10/7/2020 -> 21h35' 11/7/2020

Cảm ơn các bạn!

Trần Minh Hoàng
10 tháng 7 2020 lúc 22:38

Chữ xấu :vHàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 7 2020 lúc 23:42

Bài 1:

1) Ta có: \(x^2+x-12=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+4x-3x-12=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+4\right)-3\left(x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+4\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+4=0\\x-3=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-4\\x=3\end{matrix}\right.\)

Vậy: S={-4;3}

2) Ta có: \(x^4+8x^2-9=0\)

\(\Leftrightarrow x^4+9x^2-x^2-9=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x^2+9\right)-\left(x^2+9\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+9\right)\left(x^2-1\right)=0\)

\(x^2+9>0\forall x\)

nên \(x^2-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x+1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-1\end{matrix}\right.\)

Vậy: S={1;-1}

3) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}3x+y=-1\\6x+y=2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3x=-1-y\\6x+y=2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{-1-y}{3}\\6\cdot\frac{-1-y}{3}+\frac{3y}{3}=2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{-1-y}{3}\\\frac{-6-6y+3y}{3}=2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{-1-y}{3}\\-6-3y=6\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{-1-y}{3}\\-3\left(2+y\right)=6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{-1-y}{3}\\2+y=-2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{-1-\left(-4\right)}{3}=1\\y=-4\end{matrix}\right.\)

Vậy: (x,y)=(1;-4)

Bình luận (0)
Thục Trinh
11 tháng 7 2020 lúc 12:50

Ước gì chỗ mình đề cũng dễ như này. >.<

Bình luận (0)
Trần Minh Hoàng
13 tháng 7 2020 lúc 7:06

Oh :3

Bình luận (0)
Trần Minh Hoàng
13 tháng 7 2020 lúc 7:08

.

Bình luận (0)
Trần Minh Hoàng
13 tháng 7 2020 lúc 7:08

,

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

TOPIC GIẢI ĐỀ TOÁN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

Link đề: https://hoc24.vn/de-thi-thu/de-toan-tuyen-sinh-vao-10-mon-toan-khong-chuyen-truong-pho-thong-nang-khieu-tphcm-nam-hoc-2020-2021.3246/

Thời gian làm: 11h16 11/7/2020 -> 11h16 12/7/2020

Làm trực tiếp dưới topic bằng cách gửi ảnh bài làm có kí tên hoặc gõ công thức trên hoc24 có kí tên.

Chú ý làm trung thực, đúng năng lực của mình, mình làm điều gì "trời biết, đất biết, có nhân, có quả" nhé!

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN