Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 10995
Điểm GP 2101
Điểm SP 12453

Người theo dõi (3250)

Lê Vũ Hoài Anh
Hà Trang
Ngô Thiên Quang
BTS BEING BTS
Lan Triệu

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Trần Đức Phát: chính vì đề nâng cao nên mình mới hỏi lại bạn. Đoạn cuối chỗ mẫu số ấy là +by hay +bx?