Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

do thai

Đang theo dõi (4)

Minh Nguyệt
Link Ka

Dòng thời gian