phí hoàng long

you....buy fireworks at tet

A.should  B.shouldn't  C.will  D.won't

các bác cho cháu xin đáp án

Phan Văn Toàn
6 tháng 12 2023 lúc 17:49

The correct answer would be A. should.

Bình luận (1)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 3:29

Đáp án B nhé

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Larii thưn thiện
Xem chi tiết
/baeemxinhnhumotthientha...
Xem chi tiết
hoang khanh chi
Xem chi tiết
Ann Fúk
Xem chi tiết
Nguyễn Công Tỉnh
Xem chi tiết
Lê Hoàng Khánh
Xem chi tiết
Đỗ Danh Nam
Xem chi tiết
NgTh Hạnh
Xem chi tiết
Trần Danh Toàn
Xem chi tiết