Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 46
Số lượng câu trả lời 4814
Điểm GP 309
Điểm SP 145

Người theo dõi (49)

Mr 9323
Huy Jenify
Nguyễn Văn Minh

Đang theo dõi (6)


Câu trả lời:

Hồng Quang t cung off de hoc Li day co gi giup t nua