Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 4306
Điểm GP 698
Điểm SP 3637

Người theo dõi (549)

Đang theo dõi (63)

Thái Hưng
Đỗ Thị Kiều
violet