Larii thưn thiện

1.If the air is cleaner ,people .......................less breathing problems.
A.are                    B.will have                 C.will be                  D.will not
Giải thích vì sao lại chọn đáp án C? 
Giúp em với ạ!

Hoàng Hạnh Nguyễn
9 tháng 5 2021 lúc 21:03

theo mình thì chọn B vì have breathing problems nghĩa là gặp vấn đề về hô hấp

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
9 tháng 5 2021 lúc 21:04

1.If the air is cleaner ,people .......................less breathing problems.
A.are                    B.will have                 C.will be                  D.will not

will have là hợp lí nhé

dựa theo nghĩa thì nếu không khí sạch thì con người sẽ có ít các bệnh đường hô hấp hơn

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
9 tháng 5 2021 lúc 21:05

1.If the air is cleaner ,people .......................less breathing problems.
A.are                    B.will have                 C.will be                  D.will not

will not have là hợp lí nhé

dựa theo nghĩa thì nếu không khí sạch thì con người sẽ có ít các bệnh đường hô hấp hơn

Bình luận (0)

Vì đây là câu điều kiện loại 1 nên mệnh đề phụ sử dụng hiện tại đơn còn mệnh đề chính sử dụng thì tương lại đơn ( will  + inform ) .

Bình luận (0)
lửa chùa vn
9 tháng 5 2021 lúc 21:07

câu B

Bình luận (0)
ko có tên 6/6 trần phú G...
9 tháng 5 2021 lúc 21:10

vì mệnh đề If để chỉ ở hiện tại, còn mệnh đề chính ( cái câu mà chọn C á) để chỉ ở tương lai

Bình luận (0)
Larii thưn thiện
9 tháng 5 2021 lúc 21:20

À iem nhầm:'')) 
nka mọi ngừi

Bình luận (0)
Võ Quốc Hưng
25 tháng 4 2022 lúc 15:52

1.If the air is cleaner ,people .......................less breathing problems.
A.are                    B.will have                 C.will be                  D.will not

B nhé

mình còn có cả câu nên mình nhớ là b

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lê nguyễn vũ hoàn
Xem chi tiết
Hà Thảo Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dũng
Xem chi tiết
NGUYỄN MẠNH HÀ
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Đỗ Trần Thanh Mai
Xem chi tiết