Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 1155
Điểm GP 200
Điểm SP 1114

Người theo dõi (66)

Quỳnh Trang
Hà Hồ Khinh Y
Eva (chủ team pro)
Shiratori Hime

Đang theo dõi (14)