Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

Kieu Diem
Nhật Minh