Kiệt Nguyễn

(x+2)(x+3)+(x-4)(x+5)

helpppp mk với

 

ILoveMath
4 tháng 11 lúc 20:41

`(x+2)(x+3)+(x-4)(x+5)`

`=(x^2 +2x+3x+6)+(x^2 -4x+5x-20)`

`=(x^2 +5x+6)+(x^2 +x-20)`

`=x^2 +5x+6+x^2 +x-20`

`=2x^2 +6x-14`

 

Bình luận (0)
Ngô hải nam
4 tháng 11 lúc 20:42

\(\left(x+2\right)\left(x+3\right)+\left(x-4\right)\left(x+5\right)\)

\(=x^2+3x+2x+6+x^2+5x-4x-20\)

\(=x^2+x^2+3x+2x+5x-4x+6-20\)

\(=2x^2+6x-14\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
CơnGióLạnh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Phương Anh
Xem chi tiết
Như Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Lê Thúy Anh
Xem chi tiết
Phạm Hải Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Kiều Anh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
huyền trang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)