Ẩn danh

Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố Y là 50. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Hãy tìm số hạt nơtron có trong nguyên tử Y.

subjects
11 tháng 6 lúc 13:56

gọi: p là số hạt proton

e là số electorn

n là số neutron

vì nguyên tử trung hoà về điện, nên số hạt proton bằng số hạt electron

tổgn số hạt trong nguyên tử là: p + e + n = 50

do p = e nên ta có: 2p + n = 50

tổg số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt:

p + e = 2p

2p = n + 10

ta có hệ phươg trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}2p+n=50\\2p=n+10\end{matrix}\right.\)

giải phương trình thứ 2: n = 2p - 10

thế phương trình thứ 2 vào phương trình thứ nhất:

\(2p+\left(2p-10\right)=50\\ 4p-10=50\\ 4p=60\\ p=15\)

\(n=2p-10=2\cdot15-10=30-10=20\)

vậy số hạt neutron trong ngtu Y là 20 hạt

Bình luận (1)
Ng Ngann
11 tháng 6 lúc 15:35

Tổng số hạt là: `p+n+e=50` 

Mà `p=e` vì đều trung hòa về điện

`->2p+n=50 (1)`

Lại có, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là `10` hạt, tương đương với:

`2p-n=10` Suy ra `n=2p-10 (2)`

Thay `(2)` vào `(1)`, được:

`2p+2p-10=50`

`<=>4p=60`

`<=>p=15 (hạt) (3)`

Thay `(3)` vào `(2)`, được:

`n=2.15-10=20(hạt)`

Vậy`n=20` hạt.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Văn khánh
Xem chi tiết
tường vi
Xem chi tiết
Ngọc Như Ý 7/3 Trương
Xem chi tiết
MQqm
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh Đan
Xem chi tiết
tram nguyen
Xem chi tiết
Truc Nguyen
Xem chi tiết
Tuệ Nhi
Xem chi tiết
Truc Nguyen
Xem chi tiết
vũ thị thùy vân
Xem chi tiết