Nguyễn Phương Linh Đan

nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 28, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Xác định số p, số n, số e của nguyên tử nguyên tố đó. Vẽ mô hình nguyên tử. Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn.

Nguyễn Tú
23 tháng 10 2023 lúc 20:55

Tổng số các loại hạt là 28, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8

⇒ Số neutron là 10 hạt

Số proton là 9 hạt

Số electron là 9 hạt

⇒ Nguyên tố Fluorine - ô số 9, chu kì 2, nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
vũ thị thùy vân
Xem chi tiết
MQqm
Xem chi tiết
Nguyễn Văn khánh
Xem chi tiết
tường vi
Xem chi tiết
nguyễn bích diệp
Xem chi tiết
TRẦN YẾN NHI
Xem chi tiết
Đậu Thị Thùy TRang
Xem chi tiết
thành đạt
Xem chi tiết
Ngọc Như Ý 7/3 Trương
Xem chi tiết