MQqm

một nguyên tử nguyên tố a có tổng số các loại hạt trong nguyên tử là 34,trong đó số hạt mang điện tích nhiều hơn hạt ko mang điện tích là 10.xác định số lượng mỗi loại hạt,từ đó xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tử nguyên tố đó

『Kuroba ム Tsuki Ryoo...
2 tháng 1 lúc 22:17

`#3107.101107`

Gọi các hạt trong nguyên tử là `p, n, e`

Tổng số hạt trong nguyên tử là `34`

`=> p + n + e = 34`

Mà trong nguyên tử, số `p = e`

`=> 2p + n = 34`

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện

`=> 2p - n = 10 => n = 2p - 10`

`=> 2p + 2p - 10 = 34`

`=> 4p = 34 + 10`

`=> 4p = 44`

`=> p = 11 => p = e = 11`

Số hạt n có trong nguyên tử là: `34 - 11 - 11 = 12`

- Tên của nguyên tử nguyên tố a: Sodium (Natri)

- KHHH: Na.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đậu Thị Thùy TRang
Xem chi tiết
nguyễn bích diệp
Xem chi tiết
Nguyễn Văn khánh
Xem chi tiết
Tuệ Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh Đan
Xem chi tiết
blabla
Xem chi tiết
thành đạt
Xem chi tiết
Phạm Minh Nhật
Xem chi tiết
Lý Thiên Long
Xem chi tiết