Cô Bơ zịt zàng

Tính hợp lí:
(-4).(-5)-5+10

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 21:00

\(\left(-4\right)\cdot\left(-5\right)-5+10\)

=20-5+10

=30-5

=25

Bình luận (0)
Lê Quang Khải
6 tháng 12 2023 lúc 21:01

( − 4 ) ⋅ ( − 5 ) − 5 + 10

=20-5+10

=30-5

=25

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quynh Anh
Xem chi tiết
Lê Thị Thùy Dung
Xem chi tiết
Ha
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
nguyễn đức quang
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Minh
Xem chi tiết
Simino
Xem chi tiết
Simino
Xem chi tiết