Nguyễn Đức Minh

tính hợp lí 

5/13 . -3/10 . -13/5

Sahara
14 tháng 2 2023 lúc 21:06

\(\dfrac{5}{13}.-\dfrac{3}{10}.-\dfrac{13}{5}\)
\(=\dfrac{5.3.13}{13.10.5}\)
\(=\dfrac{3}{10}\)

Bình luận (0)
Van Toan
14 tháng 2 2023 lúc 21:06

\(\dfrac{5}{13}.\dfrac{-3}{10}.\dfrac{-13}{5}\\ =\dfrac{5}{13}.\left(\dfrac{-13}{5}\right).\dfrac{-3}{10}\\ =-1.\dfrac{-3}{10}\\ =\dfrac{3}{10}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
AckJ
Xem chi tiết
Lê Trúc Phương
Xem chi tiết
nguyễn đức quang
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Mạnh
Xem chi tiết
nguyễn huy tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Bảo Trân
Xem chi tiết
THIÊN SỨ
Xem chi tiết
Hồng Hạnh
Xem chi tiết