nguyễn đức quang

Thực hiện phép tính(tính hợp lí nếu có thể)

4/5+(-5)/4    -1/3+2/5-5/6   2/3-5/7.14/25   (2/5-5/6):8/15-(-1)^2
-3/13+(-7)/17+(-5)/19+(-10)/13+24/17+(-14)/19

Shiroko
10 tháng 3 2023 lúc 21:44

\(\dfrac{4}{5}\)+\(\dfrac{-5}{4}\)=\(\dfrac{0}{4}\)

\(\dfrac{-1}{3}\)+\(\dfrac{2}{5}-\dfrac{5}{6}\)=\(\dfrac{-10}{30}+\dfrac{12}{30}-\dfrac{25}{30}\)=\(\dfrac{-23}{30}\)

\(\dfrac{2}{3}-\dfrac{5}{7}.\dfrac{14}{25}\)=\(\dfrac{2}{3}-\dfrac{2}{5}\)=\(\dfrac{10}{15}-\dfrac{6}{15}\)=\(\dfrac{4}{15}\)

 

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
11 tháng 3 2023 lúc 14:34

a: \(=\dfrac{16-25}{20}=\dfrac{-9}{20}\)

b: \(=\dfrac{-10}{30}+\dfrac{12}{30}-\dfrac{25}{30}=-\dfrac{23}{30}\)

c: \(=\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{5}\cdot2=\dfrac{2}{3}-\dfrac{2}{5}=\dfrac{10-6}{15}=\dfrac{4}{15}\)

d: \(=\dfrac{12-25}{30}\cdot\dfrac{15}{8}-1=\dfrac{-13}{16}-1=\dfrac{-29}{16}\)

e: \(=\dfrac{-3}{13}-\dfrac{10}{13}-\dfrac{7}{17}+\dfrac{24}{17}-\dfrac{5}{19}-\dfrac{14}{19}=-1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
linh maiphuonglinh
Xem chi tiết
nguyễn thị thanh thùy
Xem chi tiết
Phạm thị ngà
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
BÙI BẢO KHÁNH
Xem chi tiết
Bùi Thiên Trang
Xem chi tiết
Truc Nguyen
Xem chi tiết
Lại Phương Chi
Xem chi tiết
Hồng Trần
Xem chi tiết