Thơ Nụ =))

tìm x: \(\left(\dfrac{x-1}{x}\right)^2+\left(\dfrac{x-1}{x+2}\right)^2=\dfrac{40}{9}\)

Duong
3 tháng 2 lúc 22:04

Bạn ơi mik tính ra đc 0.3238332762

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
trang
Xem chi tiết
Phương Trần Lê
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thanh Ngân
Xem chi tiết
Nguyên Walker (Walker Of...
Xem chi tiết
Hikaru Akira
Xem chi tiết
DLW TEMPEST
Xem chi tiết
Khánh An Ngô
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
Nhật Văn
Xem chi tiết