Bùi Thế Nghị

Theo các em, đây là hình vẽ dưới đây mô tả loại phản ứng gì trong dung dịch, điều kiện để xảy ra phản ứng là gì?

                 undefined

Quang Nhân
21 tháng 7 lúc 21:28

- Hình vẽ trên mô tả phản ứng trao đổi trong dung dịch. 

- Điều kiện : 

+ Các chất tạo thành phải có ít nhất một chất kết tủa hoặc dễ bay hơi hay dễ phân huỷ, hoặc yếu hơn so với chất tham gia ( đối với axit) 

Bình luận (0)
Thảo Phương
21 tháng 7 lúc 21:30

Phản ứng trên là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch, điều kiện để phản ứng xảy ra là phải có kết tủa , chất khí bay hơi hoặc là chất điện li yếu 

Bình luận (0)

Khoan, đây là phản ứng trao đổi ạ,

-> Trao đổi tình cảm, trong tình yêu để tồn tại và duy trì được lâu chúng ta thường sẽ có 1 người nói nhiều 1 người nói ít hơn, 1 người trầm hơn 1 người sôi động, một người luôn nhường nhịn hơn (hạ mình 1 xíu, kết tủa), 1 người thường có cái tôi cao hơn xíu và hơi nóng nảy (bay hơi, cao hơn xíu).

Tình yêu là vậy á các emmmm <3 

 

Bình luận (6)

À P.ứ trao đổi ion trong dung dịch nha mọi người. Điều kiện phản ứng thì:

+ Chất tham gia phải là chất tan , là dung dịch á (đối với phản ứng muối và bazo)

+ Sản phẩm phải có ít nhất 1 chất bay hơi, kết tủa hoặc chất điện li yếu.

(Cái đầu tiên rất cần nhá :( chứ vd cho bazo không tan là hỏng tác dụng được với muối âu :( ahihi  )

Bình luận (0)
Karik-Linh
21 tháng 7 lúc 21:32

phản ứng , 2 chất trao đổi qua lại , sản phẩm có 1 kêt tủa , một khí bay hơi !

 

Bình luận (0)
Bá Hoàng
21 tháng 7 lúc 21:34

Đây là hình vẽ mô tả phản ứng trao đổi trong dung dịch

Đk:

- Phản ứng giữa axit và muối : Thỏa mãn một trong 2 điều kiện phản ứng sau:

+)Axit mới yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit ban đầu.

+)Muối mới kết tủa hoạc axit mới yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit ban đầu.

- Phản ứng giữa bazơ và muối: Thỏa mãn cả hai điều kiện sau

+) Muối và bazơ (ban đầu) phải tan.

+)Một trong 2 sản phẩm có kết tủa.

- Phản ứng giữa muối và muối: Thỏa mãn cả hai Điều kiện sau:

+)Hai muối tham gia phản ứng đều tan.

+)Sản phẩm có chất kết tủa hoặc có chất khí bay hơi.

Bình luận (0)
nchdtt
21 tháng 7 lúc 21:43

-Đây là hình vẽ mô tả loại phản ứng trao đổi trong dung dịch. 

- Điều kiện để xảy ra phản ứng là: phải có chất kết tủa hoặc là chất dễ bay hơi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li là gì? Lấy các ví dụ minh hoạ?

Nguyễn Hoàng Nam

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y:

 

Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên? 

A. 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2

B. CH3COOH + C2H5OH   ⇄ H 2 SO 4 , t °  CH3COOC2H5 + H2

C. CO2 + H2O + C6H5ONa → C6H5OH + NaHCO3

D. 2C2H5OH +2Na → 2C2H5ONa + 2H2

Nguyễn Hoàng Nam

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y:

 

Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên?

A. 2 C 6 H 12 O 6 + C u   ( O H ) 2 →   ( C 6 H 11 O 6 ) 2 C u + H O 2


B.

C. 

D. 

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X:

Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây?

A. C2H5OH → H 2 SO 4  C2H4+H2O

B. CH3COONa (rắn) + NaOH (rắn)  → CaO , t O  Na2CO3 + CH4

C. CH3NH3Cl + NaOH  → t o    NaCl + CH3NH2 + H2O.

D. CH3COOH + C2H5OH  ⇌ H 2 SO 4 , t o  CH3COOC2H5+H2O

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Y từ dung dịch X. Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

A. C2H5OH  → H 2 SO 4   đặc ,   170 ° C C2H4 (k) + H2O

B. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 (k) + H2O

C. CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

D. C2H5NH3Cl + NaOH → C2H5NH2 (k) + NaCl + H2O

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X:

Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây?

A. C2H5OH → H 2 S O 4  C2H4+H2O

B. CH3COONa (rắn) + NaOH (rắn) → C a O , t o  Na2CO3 + CH4

C. CH3NH3Cl + NaOH → t o    NaCl + CH3NH2 + H2O.

D. CH3COOH + C2H5OH ⇔ H 2 S O 4  CH3COOC2H5+H2O

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Y từ dung dịch X. Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây? 


A. C2H5OH  C2H4 (k) + H2O.

B. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 (k) + H2O.

C. CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl.

D. C2H5NH3Cl + NaOH → C2H5NH2 (k) + NaCl + H2O.

Nguyễn Hoàng Nam

Phản ứng nào trong số các phản ứng dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch có thể dùng để điều chế HF?

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các dung dịch H2NCH2COOH; CH3COOCH3, CH3OH, NaOH. Xem như điều kiện phản ứng có đủ. Số phản ứng xảy ra khi cho các dung dịch phản ứng với nhau theo từng đôi một là

A. 3. 

B. 5.  

C. 2.  

D. 4.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN