Phthy

Tam giác ABC vuông cân ở A. Phân giác BE, CD. BE cắt CD ở I. AI cắt BC ở M. AK vuông góc với DE. DH vuông góc với AE. HK thuộc BC CM: a, BE=CD;AD=AE b, tam giác MAB, tam giác MAC vuông cân c, CK=HK

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:58

a: ΔABC vuông cân tại A

=>\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=45^0\left(1\right)\)

BE là phân giác của góc ABC

=>\(\widehat{ABE}=\widehat{CBE}=\dfrac{\widehat{ABC}}{2}\left(2\right)\)

CD là phân giác của góc ACB

=>\(\widehat{ACD}=\widehat{BCD}=\dfrac{\widehat{ACB}}{2}\left(3\right)\)

Từ (1),(2),(3) suy ra \(\widehat{ABE}=\widehat{CBE}=\widehat{ACD}=\widehat{BCD}\)

Xét ΔADC vuông tại A và ΔAEB vuông tại A có

AC=AB

\(\widehat{ACD}=\widehat{ABE}\)

Do đó: ΔADC=ΔAEB

=>AD=AE và CD=BE

b: Xét ΔABC có

BE,CD là các đường phân giác

BE cắt CD tại I

Do đó: I là tâm của đường tròn nội tiếp của ΔABC

=>AI là phân giác của góc BAC

=>AM là tia phân giác của góc BAC

=>\(\widehat{MAB}=\widehat{MAC}=\dfrac{\widehat{BAC}}{2}=45^0\)

Xét ΔMAB có \(\widehat{MAB}=\widehat{MBA}=45^0\)

nên ΔMAB vuông cân tại M

Xét ΔMAC có \(\widehat{MAC}=\widehat{MCA}=45^0\)

nên ΔMAC vuông cân tại M

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minato Namikaze
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
thiên thần mặt trời
Xem chi tiết
Lê Minh Tuấn
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Khôipham1123
Xem chi tiết
Nguyên Trinh Quang
Xem chi tiết
Bao Ngoc Nguyen
Xem chi tiết