Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 66
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (26)

ACE_max
Lan Đỗ
Anli cô đơn
tiến đạt
Baongoc Dodao

Đang theo dõi (133)

Đỗ Tuệ Lâm
Lan Đỗ
Kudo Shinichi
Vannie.....
Cô Mai Dung