Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 1
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (21)

Kayoko
Diệp Băng Dao
Hà Như Thuỷ
Miko