Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 75
Số lượng câu trả lời 4332
Điểm GP 420
Điểm SP 3863

Người theo dõi (968)

zozozo
hung
BTS
BTS
Tống Nhật Minh

Đang theo dõi (24)