Nhân bản vô tính olm hoc24

Nhân bản vô tính ở động vật là một trong những thành tựu của công nghệ tế bào, có tiềm năng đặc trưng. Vào ngày 5/6/1996 cừu Dolly là động vật có vú đầu tiên được tạo ra nhờ công nghệ nhân bản vô tính. Dựa vào hình ảnh mô tả quy trình tạo ra cừu Dolly ở trên, em hãy cho biết:

1. Cừu Dolly được nhân bản vô tính bằng cách nào?

2. Cừu Dolly được sinh ra mang đặc điểm di truyền giống con cừu nào được nêu trong hình?

POP POP
18 tháng 1 lúc 11:48

1. Cừu Dolly được nhân bản vô tính bằng cách sử dụng công nghệ chuyển nhân tế bào soma, trong đó nhân tế bào từ một tế bào trưởng thành.

2. Cừu Dolly được sinh ra mang các đặc điểm di truyền giống con cừu cho nhân. (Vì nhân có chứa các vật chất di truyền, cụ thể là gene)

Bình luận (0)
Bảo Chu Văn An
18 tháng 1 lúc 11:50

1. Theo e nghĩ rằng cừu Dolly được nhân bản vô tính nhờ áp dụng phương pháp chuyển nhân bằng công nghệ chuyển nhân tế bào soma và được tạo ra từ các tế bào sinh dưỡng trưởng thành.
2. Sau khi cừu Dolly được sinh ra, Dolly giống hệt cừu mẹ có tên Finn Dorset về mọi mặt (lẫn hình dáng và tính tình). Mà em thấy các đặc điểm di truyền của cừu Dolly cũng giống con cừu cho nhân trong hình vì nhân có chứa những vật chất mang tính di truyền.

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
18 tháng 1 lúc 11:45
Bình luận (0)
9323
18 tháng 1 lúc 13:18

1. Cừu Dolly được nhân bản vô tính bằng cách ứng dụng công nghệ chuyển nhân tế bào soma, trong đó nhân từ một tế bào trưởng thành.

2. Cừu Dolly được sinh ra mang các đặc điểm di truyền giống con cừu cái cho nhân. 

Bình luận (0)
GiaHuyLuong5AA
18 tháng 1 lúc 14:04

                           ###Tham khảo thôi nha###

1. Cừu Dolly được nhân bản vô tính bằng cách:

+ Lấy tế bào tuyến vú của cừu cho nhân ra khỏi cơ thể.

+ Lấy trứng từ cừu cái trưởng thành, sau đó loại bỏ nhân của tế bào trứng này.

+ Dùng xung điện để dung hợp nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân.

+ Nuôi cấy trứng đã được cấy nhân trên môi trường nhân tạo để trứng phát triển thành phôi.

+ Cấy phôi vào tử cung của cừu mang thai hộ. Sau thời gian mang thai, cừu mẹ này đã sinh ra cừu Dolly.

- Đặc điểm di truyền chủ yếu do gene nhân quy định → Cừu Dolly có hầu hết các đặc điểm di truyền giống cừu cho nhân.

2. Sau khi cừu Dolly được sinh ra, Dolly giống hệt cừu mẹ có tên Finn Dorset về mọi mặt. Các đặc điểm di truyền của cừu Dolly cũng giống con cừu cho nhân trong hình vì nhân có chứa những vật chất mang tính di truyền.

Bình luận (0)
thanh20 ha
18 tháng 1 lúc 14:28

loading...

Bình luận (0)
POP POP
19 tháng 1 lúc 15:12

Một câu hỏi thú vị cho các bạn là cừu Dolly có những người em cừu nhân bản vô tính giống mình hay không?

Bình luận (0)