Cô Khánh Linh

Hè đến, các bạn còn nhớ nội dung này khôngg????

Lưu ý: GV chỉ tick đúng câu trả lời đủ 2 ý dưới đây.

- Nhận định đúng hay sai?

- Lí giải cho câu trả lời của em?

loading...

Lihnn_xj
29 tháng 6 lúc 22:50

loading...

Trả lời:

- Đây là nhận định sai => Việt Nam đang trong thời kì già hóa dân số giai đoạn từ 1999 đến 2021

Giải thích:

- Nhìn vào bảng số liệu, ta thấy được tỉ lệ % dân số nhóm tuổi từ 15 - 64 tăng nhẹ, từ \(61,1\%\left(1999\right)\rightarrow67,6\%\left(2021\right)\)

- Và nhóm tuổi từ 65 trở lên chiếm tỉ lệ là \(5,8\%\left(1999\right)\), sau đó tăng đều lên đến \(8,3\%\left(2021\right)\)

- Trong khi đó, nhóm tuổi dưới 15 thì tỉ lệ lại giảm dần theo từng năm, cụ thể là \(33,1\%\left(1999\right)\rightarrow24,1\%\left(2021\right)\)

=> Vì vậy có thể thấy là trong giai đoạn từ 1999 đến 2021 thì Việt Nam có xu hướng già hóa dân số, do tỉ lệ sinh thấp, tỉ lệ tuổi thọ TB cao

Bình luận (2)
Đào Tùng Dương
29 tháng 6 lúc 22:50

Nhận định Việt Nam trong thời kì cơ câu dân số trẻ là sai

Vì theo biểu đồ nhóm tuổi dưới 15 tuổi đang giảm dần, thấp nhất đến năm 2021 là 24,1%. Trong khi đó tỉ lệ phần trăm nhóm tuổi trên 65 tuổi lại đang tăng lên, từ 5,8% năm 1999 cho đến 8,3% 

Nhóm tuổi lao động từ 15 đến 64 tuổi có tăng từ năm 1999 đến 2009 và không có sự thay đổi quá lớn từ đó đến hiện tại 

Bình luận (3)
piojoi
29 tháng 6 lúc 22:52

- theo em, nhận định trên đúng. Việt Nam đang trong thời kì cơ cấu dân số trẻ, tuy nhiên đang có chuyển biến sang hướng già hoá

- vì ta có thể thấy số những người đang trong độ tuổi dưới 15 và từ 15 đến 64 chiếm tỉ lệ rất cao (91,7% )(dù vậy, từ năm 1999 đến năm 2021 số lượng người của nhóm tuổi dưới 15 và và từ 15 đến 64 đang có xu hướng giảm (94,2%->91,7%)  và từ 65 tuổi trở lên đang có xu hướng tăng(5,8%->8,3%)) 

Bình luận (1)
Nguyễn Tú
29 tháng 6 lúc 22:56

- Theo em là nhận định đó sai 

- Vì theo bảng thống kê cơ cấu dân số Việt Nam, tỉ lệ người dưới 15 tuổi giảm dần từ 33,1% (1999) đến 24,1% (2021) và tỉ lệ người trên 65 tuổi tăng dần từ 5,8 (1999) đến 8,3% (2021) nên Việt Nam là một nước có cơ cấu dân số già.

Bình luận (1)
Cô Khánh Linh
30 tháng 6 lúc 21:02

Đã có rất nhiều bạn trả lời đúng là nhận định trên sai. Các em có thể đọc và tham khảo phần phân tích của bạn có nickname "Lihnn_xj" rất đầy đủ nhé.

Bình luận (0)
Cô Khánh Linh
30 tháng 6 lúc 21:05

Hiện nay, cơ cấu dân số Việt Nam đang trong thời kì cơ cấu dân số vàng (do tỉ lệ người từ 15 - 64 tuổi chiếm tỉ trọng gấp đôi của tổng tỉ trọng 2 nhóm tuổi còn lại), có xu hướng già hoá nhanh (tỉ lệ người trên 65 tuổi rất cao và tăng nhanh).

=> Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào, tuy nhiên mức sinh thấp và giảm, cơ cấu dân số có xu hướng già hoá nhanh.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Huỳnh Anh
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Lê Đặng Quốc Thiện
Xem chi tiết
DUTREND123456789
Xem chi tiết
DUTREND123456789
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Tran_Bi
Xem chi tiết
Tooru
Xem chi tiết
Lê Đăng Hải Phong
Xem chi tiết