Nè Munz

hai lớp 9a và 9b có 82 học sinh.thực hiện phong trào tặng sách cho thư viện mỗi học sinh 9a đã tặng 6 quyển sách giáo khoa và 3 quyển sách tham khảo,còn mỗi học sinh 9b thì tặng 5 quyển sách giáo khoa và 4 quyển sách tham khảo.BIết số sách giáo khoa nhiều hơn số sách tham khảo là 166 quyển.Tính số học sinh của mỗi lớp

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:53

Gọi số học sinh của lớp 9A và 9B lần lượt là a,b

THeo đề, ta có: a+b=82 và 6a+5b-3a-4b=166

=>a+b=82 và 3a+b=166

=>a=42 và b=40

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Ngie Nữk Woàng
Xem chi tiết
tran duy anh
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Hoàng
Xem chi tiết
lê thị mỹ hương
Xem chi tiết
haneul
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
anhba
Xem chi tiết
tran duy anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)