Vũ Điệu Công

Giải chi tiết giúp mình với, ảnh bài tập dưới phần bl nhé

Vũ Điệu Công
25 tháng 5 lúc 16:29

loading...  
Câu c

Bình luận (0)
Song Thư
25 tháng 5 lúc 16:33

\(c,\)

\(KOH\)

\(Ba\left(OH\right)_2\)

\(Al\left(OH\right)_3\)

\(Zn\left(OH\right)_2\)

\(Mg\left(Oh\right)_2\)

\(Fe\left(OH\right)_2\) với \(Fe\) hóa trị \(II\)

\(Fe\left(OH\right)_3\) với \(Fe\) hóa trị \(III\)

Bình luận (1)
POP POP
25 tháng 5 lúc 16:35

2 ý đầu anh giúp rồi, ý C bạn Song Thư làm rồi em hi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Meaia
Xem chi tiết
Phùng Thị Yến Nhi
Xem chi tiết
Meaia
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)