Meaia

Một loại đồng oxit có thành phần gồm 8 phần khối lượng đồng và1 phần  khối lượng oxi. Công thức của oxít đó là (giải chi tiết giúp mình với , mình cảm ơn!!!)

๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
16 tháng 3 2022 lúc 11:54

CTHH: CuxOy

Có: \(\dfrac{m_{Cu}}{m_O}=\dfrac{8}{1}\Rightarrow\dfrac{64x}{16y}=\dfrac{8}{1}\)

=> \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{1}\)

=> CTHH: Cu2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NLCD
Xem chi tiết
Lê Đỗ Anh Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Minh Dũng Nguyễn
Xem chi tiết
Nho cou...:(((
Xem chi tiết
DakiDaki
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Hoàng Duy
Xem chi tiết
nhã lục
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)