Vũ Điệu Công

Giải CHI TIẾT giúp mình với, ảnh bài tập dưới phần bl nhé

Song Thư
25 tháng 5 lúc 17:00

\(b,\)

\(YO\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Y hóa trị \(II\) 

\(YO_2\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Y hóa trị \(IV\)

\(YH_3\)

H hóa trị I \(\Rightarrow\) Y hóa trị \(III\)

\(Y_2O\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Y hóa trị I

\(Y_2O_5\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Y hóa trị \(V\)

\(c,\)

\(Z_2O_7\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Z hóa trị \(VII\)

\(ZO_3\)

O hóa trị II \(\Rightarrow\) Z hóa trị \(VI\)   

Bình luận (0)
Vũ Điệu Công
25 tháng 5 lúc 16:54

loading...  Câu b,c

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Meaia
Xem chi tiết
Phùng Thị Yến Nhi
Xem chi tiết
Meaia
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)