Truongduc Ngoc

loading...

Ét ô ét, giúp mình bài 28 với ạ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:18

28:

a: Xét ΔABC vuông tại A và ΔHBA vuông tại H có

góc B chung

=>ΔABC đồng dạng với ΔHBA

b: Xet ΔBCA vuông tại A có AH là đường cao

nên AH^2=HB*HC

c: Xét tứ giác AMHN có

góc AMH=góc ANH=góc MAN=90 độ

=>AMHN là hình chữ nhật

=>O là trung điểm của AH

=>\(S_{COA}=S_{COH}\)

d: AM/AB+AN/AC

\(=\dfrac{AM\cdot AB}{AB^2}+\dfrac{AN\cdot AC}{AC^2}\)

\(=AH^2\left(\dfrac{1}{AB^2}+\dfrac{1}{AC^2}\right)=AH^2\cdot\dfrac{1}{AH^2}=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Phương Mai
Xem chi tiết
ling thuy
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hương
Xem chi tiết
Cao Bảo Lâm
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
phan hùng
phan hùng
Xem chi tiết
Cao Bảo Lâm
Cao Bảo Lâm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)