NguyễnThị Ng.Hân1 8/2

dung dịch axit làm giấy quỳ tím chuyển thành màu:

A. Đỏ

B. Xanh

C. Vàng

D. Không đổi màu

I don
8 tháng 5 lúc 19:44

A

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
8 tháng 5 lúc 19:44

A/

Bình luận (0)
ka nekk
8 tháng 5 lúc 19:44

a

Bình luận (0)
bùi nguyên khải
8 tháng 5 lúc 19:44

A

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hà
8 tháng 5 lúc 19:48

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Huy Hiệu
Xem chi tiết
Tâm thích học hóa
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Lâm
Xem chi tiết
nguyễn duy khánh
Xem chi tiết
Vuong Kieu
Xem chi tiết
Quang Thế
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
utgvâsq
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)