Hương  mèo

Đưa thừa số vào trong dấu căn :

\(3\sqrt{5}\) ; \(1,2\sqrt{5}\) ; \(ab^4\sqrt{a}\) (với a ≥ 0)

Phước Lộc
30 tháng 9 lúc 6:42

(1) \(3\sqrt{5}=\sqrt{3^2\cdot5}=\sqrt{9\cdot5}=\sqrt{45}\)

(2) \(1,2\sqrt{5}=\sqrt{1,2^2\cdot5}=\sqrt{1,44\cdot5}=\sqrt{7,2}\)

(3) \(ab^4\sqrt{a}\) với ≥ 0

\(=\sqrt{a^2\left(b^4\right)^2a}=\sqrt{a^3\cdot b^8}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tamanh nguyen
Xem chi tiết
trâm kiều
Xem chi tiết
Lùn Tè
Xem chi tiết
阮芳草
Xem chi tiết
6.Phạm Minh Châu
Xem chi tiết
Dương An Hạ
Xem chi tiết
công chúa xinh đẹp
Xem chi tiết
Vũ Hạ Nguyên
Xem chi tiết
6.Phạm Minh Châu
Xem chi tiết
nguyen van duc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)