ĐOÁN TÊN ĐẶC SẢN THEO VÙNG MIỀN

Các bạn nhỏ hay đoán đây là đặc sản gì và cụ thể đế từ đâu?

loading...

Pham Anhv
31 tháng 3 lúc 12:59

Món ăn miền Bắc : Bánh Xu Xê 

Món ăn miền Trung: Trứng lộn um bầu

Món ăn miền Nam: Thốt nốt

Bình luận (3)

Bạn nào ở team miền Bắc? Miền Trung? Miền Nam?

Dự đoán các đặc sản trên nàooo

Bình luận (0)
Cee Hee
31 tháng 3 lúc 12:43

`-` Món ăn miền Bắc: cơm rượu (không chắc ạ :v)

`-` Món ăn miền Trung: hột vịt lộn nấu canh với bầu

`-` Món ăn miền Nam: thốt nốt. 

Bình luận (3)
Nguyễn Đức Huy
31 tháng 3 lúc 13:05

Nhìn ngon nhỉ?

Bình luận (0)
Lưu Nguyễn Hà An
31 tháng 3 lúc 13:21

Em ở team miền Bắc ạ!

Em nghĩ món ăn đó là bánh xu xê (cái này em hỏi mẹ á^^)

Bình luận (0)
Pham Anhv
31 tháng 3 lúc 15:01

Món ăn miền Bắc : Bánh Xu Xê (Huế)

Món ăn miền Trung: Trứng lộn um bầu (Huế)

Món ăn miền Nam: Thốt nốt (An Giang, Đồng Tháp,..)

  
Bình luận (2)
Trần Ngọc Thanh
1 tháng 4 lúc 17:55

mình miền nam

Bình luận (0)
tempest (ツ)
1 tháng 4 lúc 19:30

món ăn miền bắc: bánh bột báng ( cái này em ko bít có đúng không nha)

món ăn miền trung: trứng vịt lộn um bầu

món ăn miền nam: bánh thốt nốt

em ở miền Trung

Bình luận (3)
Lê Thị Nghiên
3 tháng 4 lúc 20:27

Món ăn miền Bắc : Bánh Xu Xê 

Món ăn miền Trung: Trứng lộn um bầu

Món ăn miền Nam: Thốt nốt

EM không biết nx ạ

Bình luận (0)

Đáp án của bạn animepham đúng nhé!

Món ăn miền Bắc: Bánh xu xê / Bánh phu thê

Món ăn miền Trung: Trứng lộn um bầu (Đầy đủ : Trứng vịt lộn um bầu)

Món ăn miền Nam: Thốt nốt

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Linh
5 tháng 4 lúc 21:38

Món ăn miền Bắc : Bánh Xu Xê.

Món ăn miền Trung: Trứng lộn um bầu.

Món ăn miền Nam: Thốt nốt.

 
Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Minh Quân
6 tháng 4 lúc 18:12

Miền Bắc: Bánh phu thê

Miền Trung: Trứng lộn um bầu

Miền Nam: Thốt nốt

Bình luận (0)
Đào Ngọc	Ngân
9 tháng 4 lúc 19:53

miền nam : thốt nốt

miền bắc: bánh XU XUÊ

miền trung: vịt lộn um bầu

Bình luận (0)
Trịnh Thị Hoài An
9 tháng 4 lúc 21:44

Mòn miền Bắc : Bánh phu thê
Món miền Trung : Trứng lộn um bầu
Món miền Nam : Thốt nốt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Hải Dương
Xem chi tiết
Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết