Nguyễn Minh Quân

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3a, AC = 4a. Khi đó độ dài vecto BC là

Akai Haruma
16 tháng 9 lúc 22:01

Lời giải:

$|\overrightarrow{BC}|=BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{(3a)^2+(4a)^2}=5a$ theo định lý Pitago.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Minh Quân
Xem chi tiết
Phạm Thị Mỹ Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Quân
Xem chi tiết
Tô Mì
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Quân
Xem chi tiết
Cao Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Cao Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Quân
Xem chi tiết