Ẩn danh

cho tam giác abc cân tại a vẽ đường cao ah từ h vẽ he vuông góc với ac gọi f là trung điểm của he chứng minh af vuông góc với be


Các câu hỏi tương tự
Trang Thùy
Xem chi tiết
Bách Trần
Xem chi tiết
HOANG VAN An
Xem chi tiết
Gay Viet
Xem chi tiết
Hồng Minh
Xem chi tiết
Phạm Thùy Linh
Xem chi tiết
Chien Thang
Xem chi tiết
Huynh Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Desmond
Xem chi tiết
Hunny Phạm
Xem chi tiết