Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 129
Số lượng câu trả lời 51
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (59)

đăng hiếu
trang pô
Bách
Nguyen Thi Quyen
Ngô Thị Hảo

Đang theo dõi (6)