Chien Thang

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi M là trung điểm của BC. Biết BC=10cm a)Tính AM b)Vẽ HE vuông góc với AB;HF vuông góc với AC(E thuộc AB;F thuộc AC) Chứng minh rằng : AH=EF c)Vẽ HN//EF(N thuộc AC). Chứng minh rằng: FA=FN d)Chứng minh rằng: AM vuông góc với HN Giúp mình với cần gấp ạ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 10 2021 lúc 20:42

b: Xét tứ giác AEHF có 

\(\widehat{AEH}=\widehat{AFH}=\widehat{EAF}=90^0\)

Do đó: AEHF là hình chữ nhật

Suy ra: AH=EF

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bách Trần
Xem chi tiết
lê minh
Xem chi tiết
Quách Đắc Lộc
Xem chi tiết
Chúc An Lê
Xem chi tiết
Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Vân Nguyễn Thị Xuân
Xem chi tiết
ngô thị gia linh
Xem chi tiết
Mikeyyシ
Xem chi tiết
lính thủy lục túi
Xem chi tiết