Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (10)

_silverlining
Pé Quyên
Minh Thư
Đỗ Yến Lam