Hùng kim

cho phương trình: x\(^2\)-2(m+3)x+m\(^2\)+3=0 (1), trong đó m là tham số. tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 17:09

Pt có 2 nghiệm pb khi:

\(\Delta'=\left(m+3\right)^2-\left(m^2+3\right)>0\)

\(\Leftrightarrow m^2+6m+9-m^2-3>0\)

\(\Leftrightarrow6m>-6\)

\(\Leftrightarrow m>-1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tiến Nguyễn
Xem chi tiết
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Chucky
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Quân
Xem chi tiết
Shimada Hayato
Xem chi tiết
Gempio Louis
Xem chi tiết
Hoàng Thảo Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Toán Học
Xem chi tiết
Võ Khánh Phương
Xem chi tiết
Pink Pig
Xem chi tiết