Tên ?

Cho Biểu Thức:

P= \(\dfrac{\sqrt{a}+2}{\sqrt{a}+3}-\dfrac{5}{a+\sqrt{a}-2}+\dfrac{1}{2-\sqrt{a}}\left(ĐKXĐ:a\ge0,a\ne4\right)\)

a) Rút gọn P

b)Tìm a để P<1

c)Tìm a  thuộc Z để P nguyên

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 21:17
a: \(P=\dfrac{a-4-5-\sqrt{a}-3}{\left(\sqrt{a}+3\right)\left(\sqrt{a}-2\right)}=\dfrac{\left(\sqrt{a}-4\right)\left(\sqrt{a}+3\right)}{\left(\sqrt{a}+3\right)\left(\sqrt{a}-2\right)}\)\(=\dfrac{\sqrt{a}-4}{\sqrt{a}-2}\)b: \(P-1=\dfrac{\sqrt{a}-4-\sqrt{a}+2}{\sqrt{a}-2}=\dfrac{-2}{\sqrt{a}-2}< 0\)Để P-1<0 thì căn a-2>0=>a>4c: Để P nguyên thì \(\sqrt{a}-2\in\left\{1;-1;2;-2\right\}\)hay \(a\in\left\{9;1;16;0\right\}\)
Đọc tiếp
Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ánh Trương
Xem chi tiết
MiMi VN
Xem chi tiết
Quỳnh 9/2 Mai
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Oriana.su
Xem chi tiết
9A Lớp
Xem chi tiết
Yết Thiên
Xem chi tiết
Oriana.su
Xem chi tiết
꧁Gιʏuu ~ Cнᴀɴ꧂
Xem chi tiết
Oriana.su
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)