Bùi Nam Khánh

cho A=2021và B=2020.2021.2022
Không tính cụ thể các giá trị của A và B , hãy so sánh A và B

Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 11 lúc 21:27

\(2020.2021.2022=2021.\left(2021-1\right)\left(2021+1\right)=2021.\left(2021^2-1\right)\)

\(=2021.2021^2-2021=2021^3-2021< 2021^3\)

\(\Rightarrow A>B\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hồ Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
ngan phung thi
Xem chi tiết
Đặng Thế Anh
Xem chi tiết
Hải Đăng
Xem chi tiết
Rhider
Xem chi tiết
Đặng Thế Anh
Xem chi tiết
I`m fine
Xem chi tiết
Nguyễn Vương Quốc Anh
Xem chi tiết
Lê Minh Thắng
Xem chi tiết