Bài 2. Một số oxit quan trọng

Nguyễn Trọng Shyn

Cho 300ml dung dịch HCl 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 0,5M

a) Tính khối lượng muối tạo thành

b) Muốn phản ứng trên xảy ra hoàn toàn thì phải thêm dung dịch HCl 1M hay dung dịch NaOH 0,5M và them với thể tích bao nhiêu

c) Tính nồng độ dung dịch muối tạo thành trong trường hợp phản ứng xảy ra hoàn toàn

lai nguyen
26 tháng 7 2017 lúc 21:52

a/300ml=0,3l;

200ml=0,2l;

nHCl=0,3*1=0,3(mol)

nNaOH =0,2*0,5=0,1(mol)

PTHH NaOH + HCl =>NaCl + H2O

theo PT 1 mol 1mol 58,5 (g)

theo đề 0,1 mol 0,3 mol x(g)

xét tỉ lệ \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,3}{1}\) => NaOH hết và HCl dư mọi tính toán phụ thuộc vào chất hết NaOH

mNaOH = x = (0,1*58,5)/1=5,85 (g)

b/muồn phản ứng trên xảy ra hoàn toàn thì phải thêm vào dung dịch NaOH 0,5M vì nNaOH < nHCl

=> nNaOH thêm vào là 0,2 mol=> thể tích của dung dịch NaOH 0,5M thêm vào là : V=0,2/0,5=0,4 l

c/Trong trường hợp phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng muối tạo thành là : mNaCl = (0,3*58,5)/1=17,55(g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Bảo
Xem chi tiết
Ngọc hân
Xem chi tiết
Nhan Nhược Nhi
Xem chi tiết
Van Thanh
Xem chi tiết
Jasmine
Xem chi tiết
Hoàng Vân Anh
Xem chi tiết
Chung Lethikim
Xem chi tiết
Chichoo Kimito
Xem chi tiết
Hải Nam Xiumin
Xem chi tiết