Bài 2. Một số oxit quan trọng

Chichoo Kimito

biết rằng 1,12 lít khí cacbon didoxxit ( đktc ) tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hòa . a) viết phương trình hóa học b) tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng C) Tính C% của muối có trong dd sau lư ( D dd nạo = 1,2g/lít)

giúp e vs ạ!!!! Em cần gấp!!!

Thảo Phương
22 tháng 7 2021 lúc 18:49

a) \(CO_2+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

b) \(n_{CO_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{NaOH}=2n_{CO_2}=0,1\left(mol\right)\)

=> \(CM_{NaOH}=\dfrac{0,1}{0,1}=1M\)

c) Sửa đề DNaOH = 1,2g/ml

 \(m_{ddsaupu}=0,05.44+100.1,2=122,2\left(g\right)\)

\(n_{Na_2CO_3}=n_{CO_2}=0,05\left(mol\right)\)

=> \(C\%_{Na_2CO_3}=\dfrac{0,05.106}{122,2}.100=4,34\%\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần xuân tấn lôc
Xem chi tiết
93-36 Bích Vân
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Hoàng Bảo
Xem chi tiết
Đỗ Anh Thư
Xem chi tiết
Chichoo Kimito
Xem chi tiết
Hocsinhnguhoa
Xem chi tiết
Nguyễn Đỗ Minh Tâm
Xem chi tiết
Trúc Ly
Xem chi tiết